Darganfyddwch sut i roi gwybod am Daliad Costau Byw coll

Dylai'r rhan fwyaf o bobl wedi cael eu Taliad Costau Byw o £301 a £300 neu Daliad Costau Byw i'r Anabl o £150 ar gyfer 2023.

Os oeddech yn disgwyl un o’r canlynol ond nad ydych wedi’i gael, gallwch roi gwybod amdano fel un coll:

  • £301 wedi’i dalu rhwng 25 Ebrill 2023 a 17 Mai 2023 ar gyfer y rhan fwyaf o bobl
  • £300 wedi’i dalu rhwng 31 Hydref a 19 Tachwedd 2023 ar gyfer y rhan fwyaf o bobl
  • Taliad Costau Byw i’r Anabl o £150 wedi’i dalu rhwng 20 Mehefin a 4 Gorffennaf 2023 ar gyfer y rhan fwyaf o bobl

Byddwch angen eich rhif Yswiriant Gwladol. Os ydych wedi colli eich rhif Yswiriant Gwladol, gwiriwch sut i ddod o hyd i rif Yswiriant Gwladol coll.

Cyn rhoi gwybod am daliad coll, gwiriwch eich cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd, neu eich derbynneb taleb Gwasanaeth Eithrio Talu. Bydd y taliad yn cael ei wneud ar wahân i'ch budd-dal.

Peidiwch â rhoi gwybod am yr un taliad coll fwy nag unwaith. Byddwn yn ymateb i chi cyn gynted ag y gallwn.

Bydd y Taliad Costau Byw o £299 am fudd-dal incwm isel yn cael ei dalu i’r mwyafrif o bobl rhwng 6 Chwefror a 22 Chwefror 2024. Cewch ein hysbysu am daliad coll o 23 Chwefror 2023.

Dechrau nawr